سخت ترین روزهای اهل بیت از شهادت پیغمبر شروع شد ، چون تشکیل سقیفه ، غصب خلافت امیرالمومنین ، مضروب شدن حضرت فاطمه زهرا و شهادت حضرت محسن در همین روزها رقم خورد.

از روز ۹ ربیع ایام شادمانی اهل بیت شروع می شود.