سوال:

آیا اختلاف سلیقه هائی که بین شیعیان در موارد مختلف است , از جمله در امور تبلیغ حضرت و امور معنوی (که بعضی تعبیر به اختلاف میان دوستان می کنند) با فرموده ی حضرت که در واقع راهکار ظهور است (علی اجتماع مِن القلوب فی الوفاء بالعهد علیهم) مخالف است؟

پاسخ :

نخیر مخالف نیست , مگر میشه دو نفر رو در دنیا پیدا کنین که در هیچ موردی باهم اختلاف سلیقه نداشته باشند؟ ما معتقدیم که فقط معصومین هستند که در هیچ موردی و هیچ جا با یکدیگر اختلافی ندارند , وقتی اختلاف هست که مقصد هم فرق کنه ولی وقتی مقصد یکیست اینجور اظهار نظرها که مربوط به نوع برداشته و به اصل هدف آسیبی نمی رسونه اشکال نداره.