مجموعه صاعقه امامت

قسمت دوم

 

آیا اصل امامت در قرآن نیست؟

منکرین غدیر با طرح این سوال که :

“در قرآن درباره ی فروعات و برخی جزئیات آیاتی آمده ، چرا درباره ی امامت که بنظر شما جزو اصول دین است هیچ آیه ای نیامده است ؟”

می خواهند در اعتقاد شیعیان نسبت به اصل امامت شبهه ایجاد کنند .

پاسخ اینست که هیچ یک از اصول و فروع دین در قرآن بصورت “مفصل” ، بنحوی که نیاز به توضیح توسط روایات نداشته باشد نیامده است.

 

مجموعه صاعقه امامت

 

در مجموعه صاعقه امامت به ادعاهای واهی منکرین غدیر با ذکر روایاتی از کتب خودشان ( در ۱۵ قسمت) پاسخ داده شده است.

نمونه ای از ادعاهای منکرین غدیر که پاسخ داده شده است :

— در هیچ کتابی ولی بمعنای جانشین معنا و تفسیر نشده است!!!! ( در حالی که در روایاتی از منکرین غدیر ابوبکر و عمر ولی را بمعنای جانشین بکار برده اند)

— حضرت علی از شروع حکومت ابوبکر ( آغاز غصب خلافت) تا وقتی بعد از عثمان به خلافت انتخاب شد در هیچ جا ادعا نکرد من در غدیر بعنوان خلیفه تعیین شده بودم ولی شما مرا کنار زدید؟ ( در حالیکه حضرت بارها حدیث غدیر را برای اثبات حق خود و ناحق بودن حکومت ابوبکر و عمر و عثمان گوشزد کردند)

— پیغمبراکرم (صلی الله علیه و آله) در هیچ روایتی ۱۲ امام را با اسم معرفی نکردند ( در حالیکه بسیاری از روایات در کتب شیعه و سنی هست که ایشان ائمه را با اسم معرفی کردند)