پاسخ به سوالات درباره امام عصر ارواحنا فداه و ظهور (۱)

تفاوت معنای قسط و عدل

سوال ، آیا بین قسط و عدل تفاوتی هست؟ چون معمولاً در روایاتی که مربوط به ظهور است هر دو واژه گفته شده ،مثلاً گفته شده ؛ یملاء الارض قسطاً وعدلاً ، کما ملئت جوراً و ظلما .
– نقطه مقابل قسط و عدل چیست ؟
– آیا در جامعه امروزی میتوان گفت که عدل و قسط کاملاً ایجاد شده ؟ و یا میتوان آنرا بطور کامل در جوامع بشری پیاده کرد ؟