مبحث ، بررسی راهکارهای منتهی به ظهور در روایات ( ۲ ) 

موضوع ، آیا دعا برای ظهور امام زمان علیه السلام کافیست ؟

چه ارتباطی بین دعا برای ظهور و عمل به دستورات معصومین (علیهم السلام) برای تحقق ظهور هست ؟
منظور فرمایش امام زمان علیه السلام از ( اجتماع قلوب بر وفای بعهد ما..) چیست؟