اتصال دست یکی از محبین حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه که توسط خود ایشان دستور قطع صادر شده بود.