اثبات مقام امام از خطبه ی فدکیه (۱)

 

— منکرین غدیر با انکار امامت که یکی از ثقلین است قرآن را دور میزنند ( وقتی مفسر و مبیّن قرآن را کنار گذاشتند قرآن را با رای و نظر خود توضیح دادند) از منظر امام به قرآن نگاه نمی کنند بلکه از منظر سقیفه و افکار خود به قرآن نگاه می کنند

— حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که می دیدند غاصبین با بی وفائی بعهد امامت توانستند قرآن را دور بزنند و تعیین خلیفه کنند خطاب به مهاجرین و انصار فرمودند وقتی کتاب ناطق ( امام) و قرآن صادق ( قرآن) نزد شماست فکر نکنید حمَله ی دین بودنتان برایتان حقی ایجاد می کند ( که تعیین خلیفه کنید.)

— در شان و مقام امام همین بس که همانطور که اگر کسی آنچه باید از طرف خدا بپذیرد را قبول نکند و فکر خودش را جایگزین آن کند مشرک میشود ، اگر با آنچه از طرف امام ارائه شده مخالفت کند (بخود حق دهد تشخیص خودش را جایگزین تشخیص امام نماید) نیز مشرک می شود.