اجتماع قلوب شیعیان چه چیزی را باید بخواهد؟

 

— مطابق قرآن ؛ انسان به خداوند تعهداتی داده است .
— بندگی خداوند در قرآن بصراحت ذکر شده است .
— تعهد بندگی انسان بخداوند جز از طریق امام ادا نمی شود!
— راه بندگی خداوند را نمی شود از طریق منکرین غدیر دریافت کرد – تعیین کننده ی نحوه ی بندگی خداوند امام است ؛ پس محور همه ی تعهدات امام است.

— وفای بعهد امام که حضرت ولی عصر ارواحنا فداه اجتماع قلوب در وفای به آن را در توقیع بعنوان کلید ظهور معرفی فرمودند = تلاش ما برای رساندن ایشان به حقی است که در حکومت دارند.