پاسخی به منکرین غدیر ( ۱۵ )

موضوع – یکی از راه های ادای اجر رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اظهار مودّت و دوستی به فاطمه زهرا سلام الله علیها است که اولین و نزدیکترین ذوی القربای پیامبر هستند .
– فرمایش پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله درباره اینکه خانه امیرالمومنین صلوات الله علیه و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با فضیلت ترین خانه ی انبیاست و نقل آن در کتب شیعه و سنّی .
– آدرس روایتِ هجوم حاکمان وقت به خانه امیرالمومنین صلوات الله علیه و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در ۱۳ منبع از منابع منکرین غدیر .
– تفاوتی میان انداختن نبی خدا در آتش ! با آتش انداختن به خانه‌ای که با فضیلت ترین خانه ی انبیای الهی هست ، نیست .