مفاهیم خطبه غدیر جلسه ی شماره ی (۶)

 

 

لطفا پس از گوش دادن به فایل سخنرانی جلسه ی (۶) به سؤالات زیر پاسخ دهید:

۱- چه ارتباطی بین مبحث توحید و امامت هست؟ یعنی چرا اگر بگوئیم موضوع امامت از توحید مهمتر است اشتباه نگفته ایم؟

۲- اینکه امام علیه السلام در روایتِ بُنی الاسلامُ عَلی خَمس, عَلی الصَلاهِ وَ الزَکوهِ وَ الصَومِ وَ الحَج وَ الوِلایَه ولایت را محور قرار دادند و در دنباله فرمودند: و َما نُودِیَ بشیءٍ کما نُودِیَ بِالوِلایَه چه می فهمیم؟

۳- چه برداشتی از این روایت اشتباه است؟

۴-اگر بگویند در جمله ی” مَن کُنتُ مولاهُ فهذا علیٌ مولاه” “مولا” بمعنای دوست است نه سرپرست بخاطر اینکه در دنباله فرمودند “اللهم والِ مَن والاهُ وَ عادِ مَن عاداهُ = والاه بمعنای دوستی در مقابل عاداه بمعنای دشمنی بکار رفته و معلوم می شود منظور پیامبر از بکار بردن “مولا” در جمله ی مَن کنت مولاه فهذا علی مولاه دوستی است نه سرپرستی! شما چه جوابی دارید؟

۵- چگونه از نحوه ی احتجاجی که ائمه از همین جمله (مَن کُنتُ مولاه فهذا علی مولاه) داشته اند می فهمیم معنای “مولا” سرپرست است نه فقط دوست؟

۶- اگر فرضاً قبول کنیم که “مولا” در خطبه ی غدیر بمعنای دوست است آیا در این خطبه هیچ فرازی که بر ولایت و خلافت و امامت امیرالمؤمنین علیه السلام دلالت داشته باشد وجود ندارد؟

۷- چند جمله در خطبه ی غدیر بر وصایت , ولایت , خلافت بلافصل امیرالمؤمنین علیه السلام دلالت دارد ؟ آنها را بنویسید.