کلیپ تصویری : راهکار برون رفت از غیبت (۲۹)

موضوع  : ارتباط شئون مقدس امام با وفای بعهد او

— پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله برای اینکه بفهمانند “امام” دارای شئونیست و به کسی گفته میشود که خداوند او را برای امامت بر مردم برگزیده است و کسی که شئون امامت را بخود نسبت دهد و خود را بجای امام قرار دهد اگرچه خود را امام نخواند چون شئون امامت را بخود نسبت میدهد در واقع کاری که جزو وظایف امامست را غاصبانه بعهده گرفته و ملعونست در بخشی از خطبه ی غدیر فرمودند : 《سَیجعَلون الامامهَ بعدی مُلکاََ وِ اغتصاباً》، این در حالیست که غاصبین خلافت ائمه هیچگاه خود را امام نخواندند .

— هرگاه شیعیان آنچنان تنظیم شوند که همان را که از طرف خداوند شئون امامت را برعهده دارد “امام” بدانند (فرد دیگری را دارای آن شئون و خصوصیات ندانند) در واقع وفای بعهد امام کرده اند و خداوند اذن ظهور خواهد داد ، ان شاءالله.