کلیپ تصویری بمناسبت شب جمعه ، ماه ربیع.
(۴۸ دقیقه)

موضوع : از حقیقتی واضح غافلیم !

— آیا مکرون عمربن خطاب را بخاطر توهین به پیامبراکرم صلی الله علیه و آله سرزنش کرد؟

— نمونه های غفلت ما از امور واضحی که بسیار شنیده ایم.

— از راهکار حتمی برون رفت از غیبت غافلیم.