کلیپ تصویری بمناسبت شهادت حضرت رسول اکرم ، صلی الله علیه و آله
(۲۴:۳۶ دقیقه)

 اسناد شهادت و قاتلین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

 

— شیعه و سنی در اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بشهادت رسیده اند ( با مرگ طبیعی از دنیا نرفته اند) متفق القولند.

— منکرین غدیر عامل شهادت حضرت را خوردن دست زهرآگین گوسفند که توسط زن یهودی ، بعد از فتح خیبر ( سه ساااال قبل از شهادت) به حضرت داده شد می دانند !!!!!

— شیعیان باستناد روایاتی که در کتب صحیح بخاری و مسلم است عامل شهادتشان را خوراندن زهر توسط دو تن از همسرانشان می دانند.