پاسخی به منکرین غدیر (۲۰)

سوال : حضرت علی علیه السلام چه اقدامی به نفع مسلمانان انجام دادند که ابوبکر و عمر انجام نداده بودند؟

 

— علت طرح سوالهای مرموزانه از طرف شبکه های وهابی ایجاد شک و شبهه نسبت به موضوع امامت است.

— مهمترین اقدامی که حضرت علی در زمان خلافتشان انجام دادند و برای همه ی مسلمانان مفید بود عمل نکردن به روش شیخین در حکومت داری بود .

— امیرالمومنین که شرط عبدالرحمن بن عوف را نپذیرفتند تاوانش : موجب شد ۱۳ سال حکومت در دست عثمان قرار گیرد و آنچنان فساد و اشرافیگری رواج یابد که مسلمانان شورش کنند و عثمان را به قتل برسانند ، از این عمل حضرت می فهمیم امیرالمومنین بین پذیرفتن فساد و انحراف حکومت عثمان یا ادامه ی روش شیخین حکومت عثمان را به ادامه ی روش شیخین ترجیح دادند و این یعنی اگر حضرت با پذیرفتن شرط عبدالرحمن بن عوف روش شیخین را ادامه می دادند فسادش برای مسلمانان بیشتر از خرابکاری های حکومت عثمان بود.

— پس جلوگیری از روش شیخین در حکومت مهمترین اقدام مفید امیرالمومنین برای مسلمانان بود.