شرح موضوعی خطبه ی غدیر (۱۱)

سومین موضوعی که در خطبه ی غدیر است ( تقسیم بندی موضوعات از ماست) وجود ۲۰ جمله از پیامبر صلی الله علیه و آله است که صریحا الهی بودن جانشینی و امامت امیرالمومنین و بقیه ی ائمه صلوات الله علیهم را بیان فرمودند ، عموم شیعیان هرگاه بخواهند با تکیه بر خطبه ی غدیر خلافت و جانشینی امیرالمومنین صلوات الله علیه را اثبات کنند تنها به جمله ی مشهور “من کنتُ مولاه فهذا علی مولاه” استناد می کنند در حالیکه ۲۰ جمله ی دیگر ، با صراحت بیشتر نیز در این خطبه موجود است.