امام ، مظلومی در طول تاریخ

بمناسبت شب ۱۹ رمضان ۱۴۴۲

موضوع : “امام مظلومی در طول تاریخ”

— خداوند توان و ظرفیتی معادل ۱۰۰۰ ماه را در یک شب قرار داده تا زمینه ی جهش بسوی معنویات را برای استفاده ی ما از این فرصت فراهم کرده باشد.

— بزرگترین ظلم و بی عدالتی قرار نگرفتن امام در جایگاه حق حاکمیتی است که خدا برایش خواسته و هر ظلمی معلول آنست .

 

 

امیر مؤمنان‏ علیه السلام مى‏ فرماید:
«از آن لحظه که پیامبر خدا صلى الله علیه وآله رحلت کرد همواره مظلوم بوده‏ ام.
ابن شهرآشوب روایت مى‏کند که حضرت بر منبر نرفت، جز آن که در پایان کلامش، پیش از پایین آمدن از منبر این جمله را مى‏ فرمود:
مازلت مظلوما مذ قبض رسول‏ الله ‏صلى الله علیه و آله حتى یومنا هذا.
روزى یک نفر اعرابى در بین سخنان حضرت‏ علیه السلام فریاد زد:
«وا مظلمتاه‏».
حضرت على‏ علیه السلام او را به حضور طلبید، هنگامى که نزدیک شد، به او فرمود:
به تو یک بار ستم شده است و به من به تعداد مدر و وبر ظلم شده است.
مدر به معنى کلوخ و وبر به معنى کرک حیوانات است، و این کنایه از کثرت است. و در روایتى این اضافه آمده است:
هیچ خانه‏اى از عرب نیست، جز این که مظلمه و حق من بر گردنشان است و از هنگامى که این جا نشسته‏ ام، همواره مظلوم بوده‏ ام.
مظلومیت امیرالمؤمنین‏ علیه السلام به یک جهت محدود نمى‏ شود و همواره در جهات مختلف، این مظلومیت‏ سارى و جارى بوده است. یکى از این جهات مظلومیت، عدم درک صحیح از معارف و مقاماتى است که پیامبر گرامى‏ صلى الله علیه و آله اسلام براى آن حضرت‏ علیه السلام برشمرده‏ اند. این مظلومیت، علاوه بر آن حضرت به شیعیان و دوستان حضرت امیر علیه السلام نیز سرایت کرده است و همواره در طول تاریخ عده‏اى که اکثرا عداوت و غرض سوء داشته‏ اند اقسام تهمت ‏ها و افتراها را به شیعیان نسبت مى‏دهند. متاسفانه این اقدامات ناپسند تا زمان حاضر نیز ادامه یافته است.