۴ – امام معلم ملائکه
هریک از سه موجود انسان ، جن و ملک در ابتدای خلقتشان تحت تربیت معصومین قرار گرفتند و آنچه لازم بود یاد بگیرند را از این عزیزان فرا گرفتند.

 

امام محور خلقت (قسمت چهارم)

امام معلم ملائکه

 

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: خداوند خلقى برتر از من و گرامى‏ تر از من- نزد خود- خلق نفرموده است، حضرت على علیه السلام  فرمودند: من عرض کردم: شما برتر هستید یا جبرئیل؟ حضرت ضمن بیان فضایل و مناقبشان، فرمودند:

«یا علی، اگر ما نبودیم خداوند نه آدم علیه السلام  و نه حواء را و نه بهشت و جهنّم و نه آسمان و زمین را خلق نمی‎کرد، پس چگونه از ملائکه افضل نباشیم؟ و حال آنکه ما پیش از آنان پروردگارمان را شناختیم و او را تسبیح و تقدیس کردیم و به یگانگى او شهادت دادیم، زیرا اولین چیزى که خداوند خلق کرد ارواح ما بود که آنها را به توحید و تمجید خود به نطق آورد و پس از آن ملائکه را خلق کرد که وقتى ارواح ما را به صورت یک نور واحد دیدند، این مسأله را بسیار بزرگ و عظیم یافتند و ما براى اینکه ملائکه بفهمند ما مخلوق هستیم و خداوند منزه و برتر از صفات ماست، او را تسبیح گفتیم و ملائکه نیز به پیروى از تسبیح ما، تسبیح گفتند و او را از صفات ما منزه دانستند.»