انحراف در اعتقادات و افراطی بودن منکرین غدیر

کلیپ شماره ی (۸)

ذکر نمونه هائی از انحراف در اعتقادات و افراطی بودن منکرین غدیر

از زیان مستبصر جناب آقای حشمتی ( مولوی سابق منطقه ی بلوچستان)

می‌گویند شیعه افراطی است ولی خودشان می گویند در قیامت اولین کسی که با خدا مصافحه می کند عمر است یا می گویند خورشید بر بهتر از عمر نتابید !! با این تعریف عمر از پیامبر بهتر می‌شود !!! در کتب منکرین غدیر ابوبکر را با یک تعبیر خواب بر پیامبر ترجیح داده و تلویحا دروغگو معرفی کرده اند و گفته که ابوبکر صدیق است نسبت به پیامبر یا به پیامبر تهمت می‌زنند که عایشه را بر دوشش میگذاشت تا رقاصه های حبشی را تماشا کند .

 

 

مذهب تشیع هیچ‌گاه در اعتقادات خود دچار انحراف نگشته است، چرا که تابع و دنباله رو عقاید اهل بیت پیامبر است و اشتباه اعتقادی در این مذهب به مراتب کمتر از فرق و مذاهب دیگر اسلامی است. این مذهب در برخی از اعتقاداتش با دیگر مذاهب اسلامی اختلاف اساسی دارد، که آن در اکثر مسائل اصول دین نیست، بلکه در برخی از آن و در فروع دین است و در رأس آن می‌توان به موضوع امامت و ولایت اشاره کرد که از مباحث بسیار داغ و مهم در این مقوله است.