بعضی افراد مایلند چشم خود را به روی حوادث غیر قابل انکاری که بعد از شهادت پیامبر صلی الله علیه و آله نسبت به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها انجام شد ببندند و باین خاطر با منکرین غدیر همسو وهمزبان می شوند و ایرادهای بنی اسرائیلی آنها را نقل قول می کنند ، شبیه این مطالب :
— آيا در كتابهاي شيعه مدرکی دال به توهین حضرت زهرا سلام الله عليها وجود دارد؟
— آيا در صحيح بخاري ، حديثي در باره ی حرمت اذيت فاطمه زهرا سلام الله علیها وجود دارد؟
— آيا سند روايت نفرين حضرت زهرا سلام الله عليها بر شيخين صحيح است؟
— اینکه حضرت زهرا (سلام الله علیها) شبانه دفن شدند چگونه علامت عدم رضایت حضرت از اولی و دومی است؟
— آيا مرحوم كاشف الغطاء (ره) و آيت الله خوئي (ره) منكر شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها بودند؟
— آيا اعتقاد به شهادت و مظلوميت حضرت زهرا سلام الله عليها داراي سابقه تاريخي است؟
— چرا با وجود حضرت علي علیه السلام فاطمه زهرا سلام الله علیها پشت در رفتند؟
— آيا فاطمه سلام الله عليها از شيخين ناراضي بودند؟

— آيا شهادت حضرت محسن علیه السلام با اين سخن پيامبر صلی الله علیه و آله كه خطاب به حضرت زهرا فرمودند : تو نخستين فرد از اهل بيتم هستي كه به من ملحق مي شوي، در تعارض نيست ؟