شرح موضوعی خطبه غدیر ( ۴ ) 

موضوع : اهمیت خواندن خطبه غدیر ، همراه با توجه و تامل در مفاهیم خطبه غدیر 

در یک وقتی از ایام هفته ، با تشکیل جلساتی ، حتّی توسط دو نفر و یا بیشتر ، آن هم نه بصورت مقطعی ، بلکه بطور مستمر ، جهت اهمیت دادن به مهمترین اصل اعتقادیمان که ولایت و امامت و خلافت بلا فصل امیر المومنین و ائمه علیهم السلام ، بخصوص برای ایجاد جاذبه بیشتر همراه با توضیح محتوای درون آن باشد ، امری بسیار ضروریست .
– ساختار کلی خطبه غدیر از چهار جهت مانند چهارچوبه های اصلی یک ساختمان است و دارای اهمیت بسیار میباشد .
آن چهار جهت ؛
۱ – کاملترین نوع معرفی اوصیاء پیامبر است .
۲ – خطاب به همه انسانهاست .
۳ – تنها برای معرفی امیرالمومنین نبود ، بلکه برای همه ائمه ایراد شد .
۴ – اورژانسی ترین نیاز جامعه جهانی ، نیاز به یک حاکم الهی و معصوم هست .
– محتوای داخلی خطبه غدیر را میتوان به حدود ۱۲– ۱۳ موضوع به ترتیب زیر تقسیم کرد ؛
۱ – ذکر ۱۱۰ صفت از صفات خداوند .
۲ – اهمیت دادن به مطرح کردنِ ولایت امیرالمومنین علیه السلام .

۳ – بیست جمله ای که پیغمبر اکرم در خطبه غدیر به غیر از آن جمله مشهور (من کنت مولاه فهذا علی مولاه……) ، در رابطه با ولایت امیرالمومنین علیه السلام فرموده اند .
۴ – مطالبی که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه ، در باره امامت همه ائمه ، بعنوان مجریان الهی ، در خطبه غدیر فرمودند .
۵ – دادن اعتماد به اینکه ، ائمه ذخیره علمی و بار علمی دارند .
۶ – تفاوت ۱۴ معصوم با بقیه موجودات .
۷ – محور بودن امامت نسبت به حج و نماز و روزه و همه احکام الهی .
۸ – هشدارهائی که پیغمبر اکرم فرمودند ، در رابطه با آسیبهائی که ممکن است به بحث ولایت برسد .
۹ – موارد جواز لعن .
۱۰ – آیاتی از قرآن کریم که مورد استشهاد پیغمبر اکرم قرار گرفتند .
۱۱ – موضوع بیعت با امیرالمومنین علیه السلام .
۱۲ – مطالبی درباره وجود مقدس امام زمان علیه السلام و حکومت واحد جهانی که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه ، در خطبه غدیر فرمودند .