سخنی از غدیر (۲)

اهمیت خواندن خطبه غدیر و بیان آن برای همه مردم .
– تلاش منکرین غدیر برای کم اهمیت جلوه دادن واقعه غدیر .
– چرا بعضی از اعیاد مانند عید جمعه و عید غدیر از ناحیه خداوند دارای قدر و منزلت خاصّی هستند ؟
– چرا مهمترین وقایع ادیان الهی ، توسط انبیاء الهی ، در روز عید غدیر واقع شده است ؟ مانند سرد شدن آتش نمرود بر حضرت ابراهیم و پیروزی حضرت موسی بر سحره ی فرعون و انتخاب جانشین توسط حضرت موسی و حضرت عیسی و حضرت سلیمان در این روز ؟
– چرا بیعت گرفتن پیامبر اکرم برای علی ابن ابی طالب و فرزندانش علیها سلام تا دوازدهمین امام ( حضرت مهدی علیه السلام ) در محلّ غدیر و بعد از انجام مناسک حج انجام گرفت و نه در میان مناسک حج ؟
هجدهم ذی الحجه (واقعه غدیر)، در آسمانها و در زمین هر کدام تحت چه عنوانی یاد شده است ؟