اولویت امام بر خود ، دستور قرآن است

سخنرانی زیبا از حجه الاسلام ضیائی در اثبات اولویت امام بر خود در موضوع ظهورخواهی ( با یک آیه از قرآن)