اولویت حق امام یعنی چه ؟

دعابرای ظهور امام زمان را بخاطر رسیدن امام به حقی بخواهیم که بیش از ۱۰۰۰ سال است از ایشان ( و قبلا از ائمه ی قبلی) گرفته شده است ، غیبت امام ما را متوجه آثار غیبت امام کرده( مشکلات و ظلم و بی عدالتی) نه حق امام ، لذا عموم فعالین مهدوی برای توجه دادن شیعیان به ظهور موضوع رفع مشکلات و بهره مندی از مزایای ظهور را می گویند .

 

از جمله وظایف مهم شیعیان وشیفتگان حضرت حجت علیه السلام اصلاح جامعه است. البته بدیهی است که امتی می تواند در رابطه با این امر مهم موفّق باشد که خودسازی را مقدم بر دیگر سازی بداند و به خود بیشتر بپردازد. سعی و تلاش در راه اصلاح دیگران و مبارزه با کج روی و فساد و اهتمام به امربه معروف و نهی از منکر به منظور اصلاح جامعه و تربیت انسان های صالح و شایسته وظیفه عاشقان در عصر غیبت است. پاکسازی درون از صفات پلید اخلاقی از جمله وظایفی است که در هر زمان به ویژه در زمان غیبت حضرت مهدی علیه السلام لازم است. امام صادق علیه السلام می فرماید: هرکس که دوست دارد از اصحاب حضرت قائم علیه السلام باشد، باید منتظر باشد و دراین حال به پرهیزکاری و اخلاق نیکو رفتارنماید، پس چنانچه در این حال بمیرد وپس ازمردنش قائم علیه السلام ظهورنماید، پاداش او همچون پاداش کسی خواهد بود که آن حضرت را درک کرده است، پس کوشش کنید و در انتظار بمانید، گوارا باد شما را ای گروه مشمول رحمت خدا.