سوال:

اینکه تعداد یاوران خاص حضرت ولی عصر، ارواحنا فداه را ۳۱۳ نفر ذکر کرده اند، آیا به معنای این است که شرط ظهور، وجود این تعداد یاور هست یا خبر از این تعداد از یاوران داده اند و در همه دوره ها این تعداد یاور، همیشه، هستند، وبه تعبیر دیگر اگر تا حالا ظهور نشده آیا بخاطر نبودن این تعداد یاوراست یا ادامه غیبت علتی غیر از این دارد؟

پاسخ:

باید ببینیم آیا امام عصر ارواحنا فداه یا ائمه قبل از ایشان وجود ۳۱۳ یاور را جزو شرایط قیام ایشان ذکر کرده اند یا فقط بعنوان خبر، آنرا فرموده اند؟ من روایتی به این مضمون یا صریح، به این معنا ندیده ام، در حالی که در توقیع مبارک آنحضرت به مرحوم شیخ مفید، رحمه الله علیه، علت تاخیر ظهورشان را تا آنموقع ، عدم آمادگی و همدلی عموم شیعیان برای وفای به عهد امامت ذکرفرمودند وچون بعد از آن، تا امروز چیزی بر آن نیفزوده یا کم نکرده اند، (البته تا وقتی پیمانه غیبت به انتهایش نرسیده) شرط ظهور همانست که فرموده اند (آمادگی عموم شیعیان).
اگر پیمانه ای که خداوند برای غیبت درنظر گرفته به انتهایش برسد (غفلت مردم برای آماده شدن جهت ظهورآنچنان ادامه یابدکه بیم پایان عمر دنیا برود) با عدم وجود شرایط خاصی که اکنون هست هم خداوند ظهورامام را میرساند، منظورم اینست که وجود زمینه ها وشرایط با اینکه لازم است ولی لزومش مشروط است تا زمانی خاص.