ریشه ی همه ی مصائبی که در دوره ی سال برایش عزاداری می کنیم در ایام غصب خلافت امیرالمومنین ، هجوم بخانه ی حضرت و شهادت حضرت محسن یعنی هفته ی اول ربیع الاول است ولی عده ای مایل نیستند در این باره چیزی بشنوند.