لزوم استفاده از همه ی توان برای ایجاد اجتماع قلوب در وفای بعهد امام 

 

گفتگو با جناب اقای دکتر شهرامیار

 

— امر ظهور آنقدر اهمیت دارد که لازمست برای زمینه سازی آن چندین اتاق فکر تشکیل شود تا عوامل تقویت کننده ی توان شیعیان و آنچه موجب رسیدن شیعیان به اجتماع قلوبشان در وفای بعهد امام می شود را شناسائی و برای بهبود کار در این زمینه برنامه ریزی کند.

— لازمست هر تلاشی که در جهت ظهور صورت می گیرد بر محور راهکاری باشد که حضرت در توقیع برای برون رفت از غیبت فرموده اند ( و بسیاری از روایات دیگر نیز آن را تایید می کند)