کلیپ تصویری : عوامل تقویت کننده ی شیعیان(۵)

 برائت وسیله ی اجتماع قلوب در وفای بعهد امام

 

— موتور حرکت برای تاثیر ولایت امیرالمومنین صلوات الله علیه ، برائت از دشمنان است.

— عدالتخواهی و هریک از مزایای ظهور بدون توجه به لنگر عدالت غیر قابل دسترسی است.

— اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برائت را وسیله ی پذیرش ولایت دانستند چون برائت مثل موتور ولایت است و با کمرنگ شدن آن ولایت از کار می افتد و در چنین حالتی قدرت تشخیص و شناسائی دوست و دشمن کم شده و انسان در دام هر سقیفه ای می افتد و طبعا قادر به اجتماع قلوب در وفای بعهد امام نخواهد شد – پس اگر نمیدانیم کجا میخواستیم باشیم ( تحت حکومت امام که دو نفر در توحید با هم اختلاف نداشته باشند) و حالا کجائیم ( در زمان غیبت که پیدا کردن دو نفر که در توحید با هم متحد باشند مشکل است ) بخاطر کمرنگ شدن موضوع برائت در میان شیعیانست.