برای امام کم نگذاریم.

 

کلیپ تصویری راهکار برون رفت از غیبت (۱۹)

— هریک از ما در زندگی برای فرد یا افردی کم نمیذاریم ، برای همسر و فرزند و پدر و مادر و…..

— در طول تاریخ ، از بعد از شهادت پیغمبر ، صلی الله علیه و آله ، تا امروز ، شیعیان امام را در اولویت اول قرار نداده اند ( جلو افتادن سقیفه و کنار گذاشته شدن امیرالمومنین صلوات الله علیه و شهادت یک یک ائمه تا غیبت و ادمه ی آن…. تا امروز بعلت همین کم گذاشتن هاست)

— در زیارت جامعه کبیره حقی که باید نسبت به امام ادا کنیم را اینجور به ما می فهمانند که حاضر باشیم همان افرادی که برایشان کم نمیذاریم را فدای امام کنیم ، پنج مرتبه در زیارت جامعه کبیره بما گفته اند بگوئیم : بابی انت و امی و اهلی و مالی و اسرتی…..

— شیعیان برای رسیدن بظهور نسبت به امام عصر ارواحنافداه باید اینچنین شوند . برای امام کم نگذاریم!!

 

اعتقاد به ظهور منجی موعود و نجات‌بخش در نزد اقوام و ملل مختلف با آیین‌ها و فرهنگ‌های متفاوت، به صورت‌های متنوعی مطرح شده است؛ اما همه در این نکته توافق دارند که نجات‌بخشی خواهد آمد و آنان را از ستم و حاکمان زورگو رها خواهد کرد و جامعه‌ای پر از عدل و داد به وجود خواهد آورد.