برداشتهایی از دعای عهد امام زمان علیه السلام

برداشت اول 

دعای عهد مثل مراسمی است که برای انعقاد یک قرارداد مهم برگزار می شود ، یک طرف خداوند است و طرف مقابل ما.

برداشت دوم 

از ۸ عنوان با عظمتی که خطاب به خداوند می کنیم ( از اللهم رب النور العظیم تا والمرسلین) معلوم می شود این قرارداد خیلی مهم است.

 

برداشت سوم 

موضوع این قرارداد تقاضای عضویت در ارتش یاوران خاص امام زمان علیه السلام است.

برداشت چهارم 

دعای عهد مثل آگهی برای ثبت نام جهت تربیت یاوران امام زمان علیه السلام است که حضرت امام صادق علیه السلام آن را برای زمان غیبت آماده کردند.

برداشت پنجم 

امام زمان پس از ظهور ۳ کار اصلی و مهم انجام میدهند ، اول حیات بخشی به اموری که بخاطر نبودن ایشان مرده است.

برداشت ششم 

دوم : از بین بردن ریشه های نافرمانی در مقابل خداوند و ظلمت گناه.

برداشت هفتم 

سوم:اصلاح کردن خرابی ها و هرنوع زشتی و انحراف

برداشت هشتم 

نباید حیات خداوند را وابسته و همزمان با مخلوقات بدانیم بلکه باید او را موجودی مستقل بدانیم که حیات و ممات همه به دست اوست.

برداشت نهم 

این قرارداد نیازمند پشتوانه ای است که کار ضمانت اجرایی آن را بکند و تهیه این پشتوانه از طرف ما ممکن نیست لذا از خداوند درخواست تامین این پشتوانه را می کنیم.

برداشت دهم 

بهترین نوع رحمت خداوند (صلوات) همان پشتوانه ای است که از خداوند برای این قرارداد می خواهیم.

برداشت یازدهم 

صلوات رحمت خاص الخاص است ولی خودش مراتبی دارد و صلواتی که برای پشتوانه این قرارداد از خدا میخواهیم ۲ خصوصیت بزرگ دارد.

برداشت دوازدهم 

خصوصیت اول اینکه نوع این صلوات به وسعت خواسته هر مرد و زنِ مؤمن که جای جای زمین اند و نیز ازطرف من و پدر و مادرم باشد.

برداشت سیزدهم 

خصوصیت دوم اینکه از نظر وزن به سنگین ترین وزن ممکن (عرش الهی) از نظر قدرت به توان و کشش همه ی کلمات خداوند ، از نظر تعداد به اندازه ای که فقط علم خداوند بتواند شمارش آن را به پایان ببرد و از نظر ارزش به اندازه ای که قرآن آن را در بر گیرد ، باشد .

برداشت چهاردهم 

پس از ابلاغ صلوات با خصوصیات ذکر شده ، حدود قرارد دادمان با خداوند در مورد امام زمان علیه السلام تعیین می شود .

برداشت پانزدهم 

محدوده قراردادمان با خداوند این است : بگردن گرفتن انجام صحیح امور در سه بعد اصلی دین مطابق با نظر امام زمان علیه السلام برای همیشه .

 

برداشت شانزدهم 

آن سه بعد اصلی دین عبارتنداز: ۱. کاری که به معنای شکستن اصول اخلاقی و مخالف با تزکیه نفس باشد انجام ندهم ۲. انحرافی که خیانت به عقدی که به ایشان بسته ام حساب شود به اعتقاداتم راه ندهم ۳. تا پای جان در عمل به احکام دین بر بیعتم باقی بمانم .

 

برداشت هفدهم 

این قرار داد پس از این ، به هیچ وجه از طرف خداوند فسخ نخواهد شد مگر این که با عوض شدن حال وضعم ،من موجب زوال آن را فراهم کنم .

 

برداشت هجدهم 

عزم و تصمیم و نیت دائمی بر پایبندی بر این قرار داد دو اثر مهم و سرنوشت ساز دارد که با هیچ تحولی در زندگی هیچ انسانی ، چه در گذشته و آینده ، قابل مقایسه نیست .

 

برداشت نوزدهم 

پایبندی بر قراردادمان با خداوند اولین اثری که دارد قرار گرفتن در صف اصلی ترین یاوران امام زمان علیه السلام است که هشت خصوصیت منحصر به فرد دارند و برای انجام هیچ عملی مجموعه چنین صفاتی ذکر نشده است .

 

برداشت بیستم 

دومین اثر با ارزشی که پای بندیمان نسبت به قرار دادمان با خداوند دارد صدور مجوز رجعت به دنیا پس از ظهور که امام صادق علیه السلام تعهدش را داده اند(چنان چه تا قبل از مرگ ظهور نشود)

 

برداشت بیست و یکم

در چندین دعا و زیارت دیگر مثل زیارت جامعه و رجبیه و …. در خواست و آرزوی رجعت به دنیا بعد از مرگ و قبل از قیامت(هنگام ظهور) شده ولی هیچ کدام تایید وقبول نشده مگر دعای عهد

 

برداشت بیست و دوم

عزم و تصمیمی که بر آمادگی برای یاوری امام زمان علیه السلام می گیریم باید آنچنان باشد که هیچ عذر وبهانه ای نتواند به نیت مداومی که جهت یاوری ایشان داریم ، در همه عمر ، خلل وارد کند .

 

برداشت بیست و سوم

کسی که قبل از ظهور بمیرد و بعد از ظهور با همان کفن به یاوری امام زمان علیه السلام برخیزد و وقت را به اندازه تعویض کفن با لباس از دست ندهد معلوم است که وقتی زنده است به محض متوجه شدن هر خواست حضرت ، آن را به سرعت انجام میدهد .

 

برداشت بیست و چهارم

هر یاوری از یاوران امام زمان علیه السلام باید در مباحث اعتقادی و دفاع از حریم ولایت امیر المومنین علیه السلام آنچنان از خود شک و تردید را دور کرده باشد که قاطعانه ، آماده هر نوع مناظره با افرادی مثل وهابیت و مخالفین باشد .

 

برداشت بیست و پنجم 

یاور امام زمان علیه السلام به گوش دل ندای آن حضرت این دعوت کننده الهی را میشنود و از زندگی تا بعد از مرگ و رجعت و برخاستن از قبر ندای لبیکش به دعوت امام ، در همه جا بلند است .

 

برداشت بیست و ششم 

کسی که تقاضایش برای بستن قرار داد همکاری در لیست یاوران امام زمان علیه السلام مورد قبول قرار گیرد علامتش مبتلا شدن به درد فراق و نیز کشش قلبی برای ملاقات و دیدار با آن حضرت است .

 

برداشت بیست و هفتم 

توفیق دعا برای ظهور از علائم کسی است که در راه یاوری ایشان قدم گذاشته و به شرایط آن عمل میکند .

 

برداشت بیست و هشتم 

یاور امام زمان علیه السلام به بهترین صورت تبلیغ میکند تا موجب زیاد شدن سالکین الی الله شود و راه یاوری آن حضرت پر رهرو گردد.

 

برداشت بیست و نهم 

یاور امام زمان علیه السلام خود را همیشه محتاج آن حضرت میداند و به بهانه داشتن عقل و فکر امامش را کنار نمیگذارد .

 

برداشت سی ام 

یاور امام زمان علیه السلام از اینکه سخن و خواست قلبی امام در برخی از پیروانشان موثر نیست ناراحت است و همیشه آرزوی تاثیر آن را بر مردم دارد .

 

برداشت سی و یکم 

یاور امام زمان علیه السلام کاری نمیکند که به منزله پشت و پناه بودن برای دشمنان ایشان باشد و از نافرمانی از امام زمان گریزان است .

 

برداشت سی و دوم 

معیار آباد بودن یا خراب بودن شهرها و کشورها از نگاه یاوران امام زمان علیه السلام ، بودن امکانات ظاهری و مادی یا نبودن آن نیست بلکه عامل اصلی که منجرب به آبادانی یا تخریب جامعه جهانی میشود اقامه ولایت امیر المونین علیه السلام یا پشت کردن به آن است.

 

برداشت سی و سوم 

 نام و یاد امام و اطاعت از روش ایشان عامل آبادانی شهرها و حیات واقعی بندگان می شود همانطور که فراموشی و نافرمانی امام موجب ظهور فساد در همه جای عالم شده است .

 

برداشت سی و چهارم 

موثر ترین واسطه برای درخواست تعجیل در ظهور نزد خداوند ، توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها ست .

 

برداشت سی و پنجم 

 از برکات ظهور آشکار شدن و ثابت شدن حقانیت ولایت امیر المومنین علی السلام برای همگان است و هرچه از امور باطل آشکار و علنی باشد از بین خواهد رفت.

 

برداشت سی و ششم 

هرچند زنده بودن امام زمان علیه السلام تا زمان ظهور حتمی و قطعی است ولی دعا برای سلامتی ایشان علامت شدت محبت یاوران است و موجب رشد خودمان میشود .

 

برداشت سی و هفتم 

پیروی از امام زمان علیه السلام و یاوری ایشان موجب خشنودی پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله است .

 

برداشت سی و هشتم 

کسی که غیبت امام زمان علیه السلام را به معنای حاضر بودن ایشان بداندغم و اندوه از او رفع میشود و به خاطر احساسی که به بودن ایشان دارد همیشه خواستار ظهور است .

 

برداشت سی و نهم 

کسانی که غایب بودن امام زمان علیه السلام را به معنای عدم حضور میدانند ظهور ایشان را دور میپندارند ولی یاوران امام زمان علیه السلام غیبت رابه معنای عدم ظهور (ظاهر نشدن برای عموم) میدانند و به این خاطر ظهور امام را نزدیک میدانند .

 

برداشت چهلم 

یاوران امام زمان علیه السلام به طور مداوم ذکر العجل العجل بر لب دارند و این غصه بزرگ زندگی آنهاست.