بطلان تکتّف ( دست بسته) در نماز از کتب منکرین غدیر

کلیپ شماره ی (۲)

بطلان تکتّف ( دست بسته) در نماز از کتب منکرین غدیر

از زبان مستبصر جناب آقای حشمتی ( مولوی سابق منطقه ی بلوچستان)

تکتّف در نماز سنّت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیست؛ چرا که احادیث تکتّف در منابع اهل سنّت، ضعیف و دارای اضطراب متنی و سندی هستند. در مقابل اکثر احادیثی که شیوه نماز را بدون تکتّف مطرح می کنند صحیح و بیشتر از احادیث دسته اوّل هستند. از طرفی اختلاف مذاهب اسلامی در حرام، مستحب و مکروه شمردن آن نشانه این است که این عمل نمی تواند سنّت مؤکّد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بوده باشد. ضمن اینکه اصل در حالت دست ها آویختن است. شیوه عبادات، توقیفی و اختیارش به دست خدا و رسول اوست. لذا توجیه خاشعانه و متواضعانه بودن نماز با تکتّف نمی تواند سندی شرعی برای اضافه نمودن آن به نماز باشد. توجیه خشوع و خضوع از قاعده استحسان زاده شده است. عمل به استحسان می تواند باب بدعت در دین را بگشاید و آن را ضایع کند. در این ویدوئو از زبان جناب آقای حشمتی احادیثی که در منابع اهل سنت در این باره مطرح شده است بیان و توضیح داده می شود:

درباره بستن دستها اهل سنت میگویند برای احترام به خدا دستهایمان را می بندیم . اهل سنت دو تا حدیث دارند که پیامبر دست بسته نماز میخواند اما نبوی شارح صحیح مسلم در المجموع اورده که این حدیث ضعیف و مردود است و حدیث دوم اهل سنت میگویند گوینده این حدیث در اخر عمر بوده و حافظه خوبی نداشته و نمیشود به این حدیث استدلال کرد . سمت مذهب مالک رفتم تحقیق کردم در انجا اورده که بستن دستها اصلا باعث بطلان نماز میشود !