صاعقه ی امامت (۸)

بهترین نوع دفاع از موضوع غدیر

 

— چه خوبست شیعیان هنگام برگزاری جشنهای مربوط به عید غدیر علاوه بر اطعام و پذیرائی و مداحی و…. محتویات خطبه ی غدیر را با توضیحاتی پخش کنند یا از موضوعاتش بصورت نمایش ها ، مصاحبه ها و شبیه این استفاده کنند تا هم جذابیت بیشتری داشته باشد و هم خوراک معنوی به شیعیان داده باشند.