بی وفائی شیعیان گلایه ی مهم امام زمان علیه السلام است

 

شرح و توضیح توقیع امام زمان علیه السلام به شیخ مفید (قسمت هشتم)

 

برخی از دوستان بخاطر کم توجهی ، به برخی از مطالبی که در نامه ی امام زمان علیه السلام به شیخ مفید نوشته شده ایراداتی گرفته اند و بخاطر این ایرادات نسبت به اصل ارسال نامه به شیخ مفید شک کرده اند و چون ممکن است این شک و شبهه شان را باز هم در جامعه منتشر کنند ما ضمن ترجمه و توضیح متون نامه ، شبهه های مطرح شده را هم پاسخ خواهیم داد ، ان شاءالله.

اشکال ششم : چرا نحوه ی خطابها در یک جمله با یکدیگر فرق میکند؟ ( بخاطر تفاوت خطابها، در ارسال نامه از طرف حضرت شک کرده اند!!!)

پاسخ: چون خطاب صورت گلایه دارد ، مثل اینکه حضرت حیا کنند عیب و ایراد شیعیان را مستقیما بیان کنند بصورت غیر مستقیم فرمودند و این یک روش قرآنی است.