برای تبلیغ امام زمان علیه السلام همه ی ما رسانه شویم.

 

کلیپ تصویری راهکار برون رفت از غیبت (۲۰)

— کارهائی متولی خاصی دارد که همان ها باید انجام دهند ، اشتراک آب و برق و گاز و…. سرِخود نمی شود ، متولی اش شرکت آب و برق و گازند ، تبلیغ امام زمان علیه السلام متولی خاصی ندارد ، نباید به بهانه ی وجود روحانیت یا حکومت اسلامی از زیر بار وظیفه ی تبلیغ امام عصر طفره رفت و آن را محوّل به آنها کرد .

— هرشیعه ای موظف است برای تبلیغ امام زمان علیه السلام مثل یک رسانه عمل کند ، یعنی خودش رسانه شود ، مطالب درست را انتخاب و از طریق ابزار و رسانه های موجود به همه برساند.

 

در چند سال گذشته شور و شوق ظهور منجی موعود در سراسر جهان و در میان همه اقوام، ملل و مذاهب رشدی شتابان داشته و مباحث مربوط به آخرالزمان شناسی و منجی گرایی با سرعتی باورنکردنی گسترش یافته است. پیروان اهل بیت علیه السلام در سرزمین اسلامی ایران نیز به مدد انفاس قدسی حضرت بقیة اللّه الأعظم ـ أرواحنا له الفداء ـ توجه روزافزونی نسبت به موضوع مهدویت و انتظار پیدا کرده و عاشقان حضرت مهدی علیه السلام گوشه، گوشه این سرزمین را تبدیل به مجالس ذکر یاد و نام آن عزیز سفر کرده نموده اند.

امروزه در کشور ما کمتر مرکز علمی، آموزشی و فرهنگی دیده می شود که در آن محفل، انجمن، کانون، گروه یا نشریه ای با هدف تبلیغ و ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار یا تحقیق و پژوهش در این زمینه شکل نگرفته باشد. اما حساسیتها و ظرافتهای فرهنگ مهدوی، از یک سو، و آسیبهایی که ممکن است در این میان از سوی دشمنان دانا یا دوستان نادان متوجه این فرهنگ شود، از سوی دیگر، ضرورت توجه به رسالتها و وظایف مبلغان و مروّجان فرهنگ مهدوی را دو چندان ساخته است.