تشکیک منطقی در موضوع خلافت ساختگی

کلیپ شماره (۴)

تشکیک منطقی در موضوع خلافت ساختگی پس از پیامبر صلی الله علیه و آله

از زبان مستبصر جناب آقای حشمتی ( مولوی سابق منطقه ی بلوچستان)

– در حوزه ی اهل سنت که درس می خواندم روزی به استاد گفتم چرا معاویه با حضرت علی جنگ کرد ؟ چرا با اولی و دومی و سومی جنگ نکرد؟ مگر معاویه نمیدانست این حدیث را که هر کس امام زمانش را نشناسد جاهل است ؟ شیخ گفت به ما ربطی ندارد و معاویه اجتهاد کرده که علیه حضرت علی بجنگد . من گفتم خون هایی که ریخته شده بر گردن کیست ؟ گفت من نمیدانم برو تحقیق کن . بعدها دیدم اهل سنت اعتراف کردند که اعلم امت بعد از پیامبر حضرت علی است و اولی و دومی و سومی اعتراف کردند که اگر علی نبود ما گمراه بودیم و حدیث هم داریم که علی باب علم پیامبر است . اهل سنت حدیث جعلی اوردند که ابوبکر و عمر پیرمردان اهل بهشت هستند . به استادم گفتم این احادیث چیست ؟
– اینها که حمله کردند به خانه حضرت زهرا اگر اینها خلفای پیامبر بودند پس اذیت کردن خاندان پیامبر به چه معناست ؟!
– هر چه تحقیق میکردم شک نسبت به مبانی اهل سنت درمن بیشتر میشد ، یک روز سر کلاس بودیم یکی گفت یزید را نباید لعن کنیم ! او امیرالمومنین بوده . یزید که قاتل نوه های پیامبر سید شباب اهل الجنه هست . حتی در مورد عمر سعد هم میگویند او در نقل حدیث ثقه است !!!