تعاریف سخیف از خداوند و پیامبر در کتب معتبر منکرین غدیر

از زبان مستبصر جناب آقای حشمتی ( مولوی سابق منطقه ی بلوچستان )

کلیپ شماره ی (۷) 

بعضی‌ها می‌گویند ما مشترکات داریم ، آیا این مطالب مشترکات اعتقادی ماست :
وهابیت در تعریف خداوند مشکل دارند میگویند خدا ریش دارد چشم‌ دارد گوش دارد ، پیامبر ما فراموشکار است ، پیامبر ایستاده ادرار می‌کرد!!! ( شان و مقام پیامبر را زیر سوال می‌برند ) یک جایی در صحیح بخاری آورده که پیامبر چندین بار قصد خودکشی کرد ، انسان مسلمان و مومن قصد خودکشی نمی کند چه برسد به پیامبری که با وحی خداوند در ارتباط است ، اگر پیامبر این جور باشد دین ناقص می شود و وای به حال دین و پیروان آن دین ، یک بچه دو ساله این چیزها را در کتابهایشان ببیند مطمئناً کتاب‌هایشان را رد می کند.

 

 

 

تعاریف سخیف از خداوند و پیامبر در کتب معتبر منکرین غدیر

 

 

 

وهابی‌ها به خدایی معتقدند که به شکل و شمایل انسان و دارای اعضایی مادی است؛ غالب آنان تصور می‌کنند خداوند مردی است که بر صندلی بزرگی نشسته است که همان صندلی ملک است. کتابها و مطالبی را که در کتب اعتقادی و توحیدی خود گفته‌اند دلیل این مدعا است. کتاب السنة، منسوب به پسر امام احمد بن حنبل بهترین دلیل و شاهد ماست. اما بعضی از آنها با بحث و جدل باطل و بی فایده حاضر به قبول این مطلب نیستند، اما دروغ می‌گویند زیرا کتابها و گفتارها و مطالب سری و مخفیانه‌ای را که برای پیروان خود گفته‌اند، قویترین ادله بر صدق ادعای ما است. یکی از روشنترین ادله ما اینست که مجسمه و مشبهه معتقدند که خداوند اعضاء و جوارحی مانند : دست و پا و انگشت و ساق و چشم، پهلو و نشستن و برخاستن و جا و مکان و جهت و… نظیر دیگر اجسام و مخلوقات دارد.