شرحی بر زیارت جامعه کبیره ( ۱۰ )

تفاوت خلقت روحی معصومین علیهم السلام نه‌ تنها در کتب شیعه بلکه در کتب اهل سنت هم هست .
– بیان حدیث نور ، از کتب منکرین غدیر ،که در رابطه با خلقت روح پیغمبر اکرم صلوات الله علیه به عنوان نبی ، و خلقت روح امیر المومنین علیه السلام به عنوان خلیفه پیامبر اکرم قبل از ورود به این دنیا آورده شده است .
– معنای بیوت در ارتباط با معصومین علیهم السلام و مرقد های مطهرشان .
– معنای اذن الله ان ترفع ویذکرفیها اسمه .
– مفهوم این السبب المتّصل بین الارض و السماء .
– چرا مسیر ولایت تنها راه رسیدن به توحیدی است که امام صادق علیه السلام و معصومین علیهم السلام به ما شناسانده اند ؟
– ویژگی هایی مخصوص معتقدین و عاملین به ولایت معصومین صلوات الله علیهم .
– بخش دوازدهم (به تعبیر ما) از ؛ فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه …شروع و تا …کفاره لذنوبنا ، می باشد .