کلیپ تصویری بمناسبت شب ۲۱ رمضان ۱۴۴۲
(۵۸:۲۷ دقیقه)

موضوع : توضیحی درباره ی معنای درک شب قدر.

— در شب قدر هر انسانی می تواند باندازه ی تمام عمر(۱۰۰۰ ماه) بسوی معنویات جهش بزند .

— شاهدی از تولی و تبری در زیارت جامعه کبیره و ارتباطش به موضوع ظهور.