باسمه تعالی

 

جلسه ی شب دوم محرم الحرام۱۴۴۳

 

 

موضوع 🙁 بسیار مهم) توضیح وصیت امام حسین صلوات الله علیه به محمد حنفیه

 

— علت ایجاد حادثه ی عاشورا چه بود؟

— برداشت اشتباه ما در هرموردی موجب ایجاد اشتباهات بعدی می شود

— احساس می شود تلقی شیعیان از حادثه ی عاشورا هنوز اونی نیست که از زبان خود حضرت سیدالشهداء بیان شده است .

— اگر برداشت صحیح از حادثه ی عاشورا پیدا کنیم بسوی وظیفه ای که در مقابل امام زمان علیه السلام داریم رهنمون می شویم.