بسم الله الرحمن الرحیم

هدف این بخش از سایت “البرهان” یافتن راهکاریست برگرفته از راههائی که معصومین صلوات الله علیهم در روایات برای برون رفت از دوران غیبت فرموده اند ، همچنین با همفکری برخی از صاحب نظران حوزه ی مهدویت علل تداوم غیبت و محروم ماندن جوامع از امام زمان علیه السلام یا مزایای ظهور بررسی می شود و به سوالات مطرح شده درباره ی آنحضرت نیز پاسخ می دهیم.