جشن میلاد حضرت امام رضا صلوات الله علیه

سخنران : مروج الاسلام گنجی
مداح : آقای محسن سیاحی

پس از قرائت حدیث ناب ( قدسی) که امام رضا صلوات الله علیه از آن رونمائی کردند ( ولایه علی بن ابیطالب حصنی ، فمن دخل حصنی امن من عذابی) چنین توضیح داده شد : مطابق آیات قرآن ، با تفسیر معصومین ، ولایت امیرالمومنین صلوات الله علیه و موضوع امامت برای تمام مخلوقات ، از عالم ارواح به بعد تا همیشه ماده ی امتحانیست ( این ماده ی امتحانی منحصر به زمان زندگی آنها به بعد ، یعنی مسلمانان نیست) و توحید جز با موفقیت در این ماده ی امتحانی بدست نمی آید.