حدیث قرطاس ضربه ای بر منکرین غدیر

 

در این کلیپ ۴ موضوع مهم مورد بررسی دقیق قرار گرفته است :

۱ — شرح مبسوطی درباره ی حدیث دوات و قلم

۲ — ذکر دلایل و شواهد از کتب منکرین غدیر مبنی بر توهین عمر به پیغمبراکرم صلی الله علیه و آله .

۳ — احمقانه ترین توجیه وهابیت درباره ی توهین عمر به پیامبر و پاسخی دندان شکن به این اراجیف

۴ — علت فرمان پیغمبر به آوردن دوات و قلم .