کلیپ تصویری شرح و تفسیر سوره قدر ” از روایات “

حکومت امام زمان علیه السلام مشروط به وفای بعهد شیعیان نسبت به امام است.

از روایات معصومین در تفسیر سوره ی قدر یقین می کنیم درهر دوره ای امامی از طرف خداوند در زمین هست و حکومت او بر کره ی زمین قطعه ی مفقود شده ی پازلی است که تا شیعیان نخواهند در جای خود قرار نخواهد گرفت .