فایل صوتی ” ختم خطبه ی غدیر”
(۴۴:۳۶ دقیقه)

مناسب برای جلسات ختم خطبه ی غدیر

 

 

برای دانلود اینجا کلیک کنید!!