کلیپ های تصویری درباره ی نکاتی از خطبه ی غدیر .

موضوع : “خطبه ی غدیر یک منشور بین المللی است”

در ۶ کلیپ کوتاه شواهدی از خطبه ی غدیر درباره ی اثبات این مطلب ذکر و مختصر توضیح داده شده است .

 

۱ – شاهد اول از متن خطبه ی غدیر : فرض طاعته عَلَی …….

 

 

۲ – شاهد دوم از متن خطبه ی غدیر : معاشر الناس ، فضّلوا علیا فانه افضل الناس….

 

 

 

۳ – شاهد سوم از متن خطبه ی غدیر : معاشرالناس ، انّی ادعها امامه و وراثه ….

 

 

 

۴ – شاهد چهارم از متن خطبه ی غدیر : معاشرالناس ، انّه ما من قریه الاّ…..

 

 

 

۵- شاهد پنجم از متن خطبه ی غدیر : الا انّ الحلال و الحرام اکثر من…….

 

 

 

۶- شاهد ششم از متن خطبه ی غدیر : نحن نُوَدّی ذلک عنک…….