فایل صوتی طرح مبلّغین غدیر (۳)

درباره ی تکرار “الا” در خطبه ی غدیر فکر کنیم.
——————————

سوال ماه سوم ( ربیع الاول )

در خطبه ی غدیر ” اَلَا” چندبار تکرار شده ، به چه معناست ، وظیفه ی ما در مقابل این تکرار چیست؟
——————————