باسمه تعالی

مجلس شب پنجم محرم الحرام ۱۴۴۳

 

 

موضوع : در گذر از مهمترین گردنه ی زندگی سقوط نکنیم !

محور هریک از مواد امتحانی که خداوند در دنیا گذاشته امامت است .

“اعتقاد” به امامتِ امام مثل دادن امتحان تئوری (کتبی) است ولی “رساندن” امام بجایگاهی که در غدیر تعیین شده (حاکمیت بر دنیا) مثل امتحان عملی شیعیانست که متاسفانه از بعد از پیغمبر تا کنون شیعیان در این امتحان — که همانند دادن امتحان عملی یک راننده ی پایه یک در گردنه ای است — همیشه ناموفق بوده و سقوط کرده اند ( در این جهت تلاش موثری مطابق خواسته ی امام زمان در توقیع و دیگر روایاتی که نوع ظهورخواهی را فرموده اند نکرده اند و باین خاطر غیبت ادامه یافته است)