۶ دستاورد موالات و ۷ فضیلت امام 

شرحی بر زیارت جامعه کبیره (۲۳)

توضیحی از طبقه ی بیستمِ زیارت جامعه کبیره

در این جلسه ۶ نتیجه و دستاوردی که عمل به ولایت امیرالمومنین صلوات الله علیه برای شیعیان دارد و نیز ۷ فضیلتی که معصومین دارند نام برده شده است.