کلیپ تصویری طرح مبلغین غدیر (۷)

سوالات ماه هفتم (رجب) :

۱ – اینکه امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمودند من چهارمین خلیفه هستم یعنی چه؟

۲ – از قرآن و خطبه ی غدیر و نیز روایات اهل سنت ثابت کنید مطالب خطبه ی غدیر از ناحیه ی خداوند و وحی است؟