بررسی راهکارهای منتهی به ظهور در روایات ۱۰

 

موضوع :

مصاحبه با محقق حوزه ی مهدویت ، حجه الاسلام آخوندی دام عزّه .

— ذکر دو عامل تاثیرگذار در تقویت نیروی شیعیان