مفاهیم خطبه غدیر— جلسه شماره ی (۴)

 

 

سوالات جلسه شماره ۴

سوال ۱- در مقابل این شبهه که:

وقتی خداوند در قرآن فرموده: ” إذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوه الداع اذا دعان” درست نیست برای برآمدن حاجاتمان مثلاً به امام رضا علیه السلام متوسل شویم. خب خدا که نیاز به واسطه ندارد چون خودش نزدیک ترین فرد به ماست و هم قادر است و هم سمیع و هم بصیر.

چرا ابتدا نباید برای پاسخ از آیه ۳۵ سوره مائده ( و ابتغوا إلیه الوسیله ) و آیه ۹۷ سوره یوسف ( یا أبانا إستغفرلنا ذنوبنا) استفاده کرد؟

سوال ۲- کامل ترین پاسخ به شبهه بالا چیست؟

سوال ۳- از مفهوم چه فرازهایی از خطبه غدیر می فهمیم همانطور که برای مسلمان ماندن اعتقاد به خدا و پیامبر ضروری است اعتقاد به امامت هم همپای همان اعتقاد است و هیچ فرقی نمی کند و در غیر اینصورت محال است اسم انسان جزو دینداران ثبت شود؟